Publisert Legg igjen en kommentar

Bruk av en sekstant

 

Beskrivelse

Vi bruker sekstanten til å måle høyden av solen over horisonten
Pek sekstanten mot horisonten i Solens «vertikal». Horisonten er synlig til venstre, gjennom glasset, og også til høyre, reflektert av de to speilene. Indeksarmen er i nullstilling.
Trykk på klemmen for å frigjøre indekslinjen.
Roter armen for å bringe det reflekterte bildet av Solen til horisonten.
Den nedre delen av Solen berører nå horisonten. Løsne klemmen. Swing sekstanten og juster solens posisjon med mikrometeret for å gjøre den nøyaktig tangent til horisonten.
Ferdig.

Publisert Legg igjen en kommentar

Forskjellen mellom Kobber, Messing og Bronse

Grunnstoffet kobber

Kobber er et anvendelig metall fordi det er mykt og lett å forme. Dersom kobber blir legert med andre metaller oppnås andre egenskaper, som for eksempel et hardere metall.

 • Messing er en legering med kobber og sink som hovedelement. Den inneholder vanligvis 10-40% sink. Messingen kan også ha andre tilsatsmaterialer, som tinn, aluminium, jern og bly. Det er et slitesterkt materiale med gylden overflate, og er mye brukt for dekorative anvendelser.
 • Bronse er fellesbetegnelsen på en gruppe kobber-legeringer. Opprinnelig ble betegnelsen brukt på kobbertinn-legeringer, men har etterhvert gått over til å bli brukt om en rekke legeringer hvor kobber inngår som hovedbestanddel. Smeltepunktet for bronsen avhenger av legeringen, men vil oftest ligge mellom 800 og 1 000 °C. Myntbronse (medaljebronse) inneholder omkring 1 % sink og 2–8 % tinn. Bronsen smeltes i en masovn, der er det 1 500 grader i bunnen og 500 grader i toppen. Når den er ferdig smeltet, tappes den ut i bunnen.Tinn-innholdet i oldtidens bronse kunne variere fra fem til ti prosent. Jo mer tinn det er i bronsen, jo lavere er smeltepunktet, men til gjengjeld blir metallet mer sprøtt.

Historie

Kobber har vært brukt av de eldste kjente sivilisasjoner og kan spores 10 000 år tilbake. De eldste funnene er gjort i Lille-Asia. Her ble det laget perler, nåler, fingerringer og små lenker av dette metallet. Noe senere ble det også laget enkle kobber-redskaper. I dette området er det forekomster av rent kobber i naturen, og det er nok slike klumper som er brukt til de eldste gjenstandene. Antagelig ble dette materialet betraktet som en myk stein, for det kunne hamres uten oppvarming.Bronse, som er en legering av kobber og tinn, er trolig et resultat av forsøk på å smelte kobbermalm.

Verdens eldste gruveby er Maadi, ca. 10 km sør for Kairo. Her finnes rester av kobbersmelting og -støping helt tilbake til 3300 f.Kr. Malmen som ble brukt, var hovedsakelig malakitt fra Negev i Sinai-ørkenen. Tegninger av metallsmelting er funnet i pyramidene; kobberet ble utvunnet ved smelting med trekull. Allerede 3000 f.Kr legerte egypterne kobber med 4 – 8 % arsen for å oppnå større hardhet. Dette kalles «hvit bronse». Mye senere, ca. 300 f.Kr, lærte egypterne å legere bronse med 7 – 15 % tinn. Tinn fikk de fra gruver iSpania og Cornwall.[1]

Kobber er trolig det første metallet menneskene tok i bruk til redskaper og våpen og har trolig blitt utvunnet og bearbeidet i mer enn 6000 år. Kobber har vært en viktig del av Norges industrialisering. Sammen med nikkel er kobber mye brukt i mynter.

Navnet kommer fra det (latinske navnet Cuprum) som igjen er avledet av aes cyprium som betyr «metallet fra Kypr

Egenskaper

Kobber er et rødlig farget transisjonsmetall. Den karakteristiske fargen kommer av at kobber reflekterer rødt og orange lys og absorberer andre frekvenser i det synlige spekteret, på grunn av dets overflatestruktur.

Kobber er i samme familie i periodesystemet som sølv og gull, og deler mange av egenskapene til disse metallene. Alle har høy ledningsevne av varme og elektrisk strøm. Av grunnstoffene er det bare sølv som har bedre termisk og elektrisk ledningsevne. Både sølv, gull og kobber er smibare metaller.

Kobber er uløselig i vann (H2O) og i isopropanol, men oksiderer i kontakt med luft. I tørt klima (liten luftfuktighet) får kobber en tilnærmet usynlig hinne som stanser videreoksidasjon. I fuktig klima dannes basiske kobbersalter med en blågrønn farve som kalles irr. Irr er giftig, så kjeler og kar til matlaging må fortinnes innvendig for å forhindre irring.

Isotoper

Naturlig forekommende kobber består av to stabile isotoper: 63Cu (69,17 %) og 65Cu (30,83 %). I tillegg finnes 27 kunstig fremstilte ustabile (og dermed radioaktive) isotoper, hvorav de mest stabile er 67Cu med halveringstid 61,83 timer, 64Cu med halveringstid 12,7 timer, og 61Cu med halveringstid ca. 3,4 timer. Alle de resterende isotopene har halveringstider kortere enn 30 minutter, og de fleste kortere enn 1 minutt.[2]

CAS-nummer: 7440-50-8

Forekomst

Utviklingen i verdensproduksjonen

Kobber er et av de få metallene som forekommer i ren form naturlig. Kommersiell utvinning foregår imidlertid ved foredling av kobberholdige mineraler, som kobbersulfid.

Produksjonen av kobber har vært jevnt stigende gjennom hele historien, siden kobber er det mest anvendelige av metallene. I 2007 ble det produsert 15,6 millioner tonn kobber på verdensbasis. De største produsentlandene var Chile (5,7 millioner tonn), Peru (1,2 millioner tonn) og USA (1,19 millioner tonn). Verdens utvinnbare kobber-reserver er anslått til 490 millioner tonn, hvorav 150 millioner tonn befinner seg i Chile. Det ble i 2007 gjenvunnet omkring 150 000 tonn kobber.

Gjennomsnittsprisen i siste halvdel av 2007 var omtrent 7,10 USD per kg kobber.[3] Kobberprisen er femdoblet siden 1999, da den var den laveste på 60 år.[4]

Kobberprisens utvikling
kilde : minerals.usgs.gov (XLS).

Kobberforekomster i Norge

Kobber har vært det viktigste metallet for gruvedrift i Norsk bergindustrihistorie.

Anvendelse

Nytt kobber legges på kirkespiret, Hen kirke, Isfjorden.

Rent kobber er et hardt materiale, men samtidig er det seigt og strekkbart. Kobber egner seg godt til mekanisk bearbeiding. Det kan hamres, eller valses ut til tynne plater, og det kan strekkes ut til tynn tråd.

Kobber egner seg derimot dårlig til støping. Smeltet kobber er tyktflytende, og det har lett for å danne seg blærer i godset. Støpt kobber blir derfor et dårlig og porøst materiale, men blandet med tinn (bronse) eller sink (messing) blir egenskapene annerledes, og disse legeringene egner seg godt til støping. Bronse og messing er imidlertid mye tyngre og hardere å bearbeide enn rent kobber.

Kobber er et smibart og strekkbart metall og er derfor mye brukt i produkter som:

 • Kobberledninger for elektrisk strøm.
 • Kobberrørledninger for gass eller væsker.
 • Dørhåndtak og andre redskaper i huset.
 • Statuer og minnesmerker.
 • Mynter.
 • Tak, takrenner og beslag.
 • Elektronikk og elektriske apparater, spesielt i elektromagnetiske motorer og generatorer.
Publisert Legg igjen en kommentar

Hva betyr det å slå glass med skipsklokken?

Hva betyr det å slå glass med skipsklokken?

1 glass= tidsenhet tilsvarende en halv time. Det er åtte glass i en vakt på fire timer.

Det gås som regel 3 vakter a  4 timer, 2 ganger i døgnet. 12-4, 4-8 og 8- 12 vakta.

Utrykket kommer fra den tid da man brukte halvtimeglass til å måle tiden om bord – glasset ble snudd åtte ganger i en vakt. At glasset ble snudd, ble markert med slag på skipsklokken, derav uttrykket “å slå glass”. Før selvstyringen (autopiloten) ble introdusert,  også etter den tid, var det vanlig å styre skipet manuelt med skipsrattet. På skip med selvstyring brukte man som regel rormann fra solnedgang til soloppgang, samt under nedsatt sikt. Det var 2 dekksmenn på hver vakt, en til rors, og en stod utkikk, vanligvis på bakken (helt forut) eller på brovingen utenfor styrehuset. Rormann og utkikk avløste hverandre (byttet vaktfunksjoner) hver time. Rormannen hørte slagene fra skipsuret i bestikken, og slo tilsvarende glass på den lille skipsklokka på brovingen utenfor styrehuset. Det var en line fra klokkehammeren som hang oppunder dekket, som førte til styreplassen som rormannen da dro i for å slå glass.

F.eks. på 12-4 vakta (Hundevakta = den første vakta i døgnet) ble det slått glass som følger:
0030 = 1 enkelt slag
0100 = 2 slag (1 dobbelt slag)
0130 = 3 slag (1 dobbelt og 1 enkeltslag)
0200 = 4 slag (2 x doble slag)
0230 = 5 slag (2 x doble og 1 enkeltslag)
0300 = 6 slag (3 x doble slag)
0330 = 7 slag (3 x doble slag og 1 enkelt slag)
0400 = 8 slag (4x doble slag)

Åtte glass ble slått hver fulle fjerde time, altså kl. 4, 8, 12, 16, 20 og 24.

Riktig rytme skulle være dobbeltslag etterfulgt av 1 enkelt slag for 3-5 og 7 glass.

Altså f-eks.:
“ding – dong”- “ding – dong”- “ding – dong” – ” ding ” for sju glass osv.

Publisert Legg igjen en kommentar

Sandstøping av skipsklokker

Sandstøping av skipsklokker

sandform2

Ved sandstøping av klokker lages en ytre og indre sandform som fylles med flytende messing eller bronse.
Når det flytende metallet (ca. 1000 C) er helt i og sandformen er avkjølt, slås den i stykker og den nystøpte klokken tas ut og behandles videre.
Hver sandform brukes kun til 1 klokke, derfor er disse klokkene i grunnen individuelt “håndlagde” og ingen klokker er 100% identiske.

En støpeform for sandstøping består av to halvdeler som låses sammen. Først ble en modell av gjenstanden dekket av sand med bindemiddel (melasse) og formsanden ble deretter pakket hardt sammen. Skal det være hulrom i gjenstanden, legges det inn sandkjerner.

 

Publisert Legg igjen en kommentar

Hva er forskjellen på forniklet og forkrommet?

Dekorativ krom får sin berømte lyse finish fra en nikkelplate som ligger under den. Nikkel er fet fast, formbart , rent metall , og kan formes til forskjellige faste former. Chrome er det vanlige navnet på metallet krom , som ikke kan formes til faste gjenstander i sin rene form . Hvis du hører at noe er laget av «krom ,» er det feil. Hva det egentlig betyr, er at et annet metall har et tynt krom belegg som dekker det . Derfor bruker vi heller utrykket: «forkrommet.»
Det er bare to prosesser for forkromming , men det er en lang , strevsom oppgave . ”Hard chrome plating” er vanligvis brukt til stålkomponenter og består av noen få tusendeler av en centimeter krom plate over basen stål . Dekorative forkromming starter med kobberplating , deretter to eller tre lag med nikkel plating og deretter et belegg av en milliondel av en cm av krom . Det finnes hundrevis av prosesser for fornikling . De fleste forniklingsselskaper tilbyr en rekke prosesser , som alle kanskje tilverker forskjellige typer finish og brukes til ulike formål .

Formål:

Hard forkromming brukes i industrielle applikasjoner hovedsakelig til stålkomponenter for å beskytte dem mot slitasje eller for olje oppbevaring . Dekorativ kromplettering er alltid den endelige ultra- tynt lag anbrakt på en base av nikkelplettering i en lys overflate. Fornikling blir brukt til mange formål, blant annet som gir lysstyrken dekorative krom. Nickel Plating brukes i industrielle komponenter for å beskytte dem mot korrosjon. Det er ofte brukt i kjemiske -og matfag utstyr for å beskytte mot jernets forurensning . Nikkel plate kan bli manipulert og kombinert med andre stoffer for å produsere en rekke dekorative utførelser .
Luster

Hard forkromming har et metallisk utseende , men mangler lysstyrke og er ikke nyttig for dekorative formål . Ren nikkel plate har en sølvblank – gul farge som den endelige søknaden av krom endringer til en sølvblank – blålig skjær i dekorative krom . Sort krom plate er laget ved hjelp av en forurensning som snur krom til et røykfylt grå. Nikkel , som nevnt , har en sølv- gul glans i sin rene lyse tilstand . Men det kan bli manipulert og forsterket med andre stoffer for å produsere en rekke farger og lyshet , inkludert grønn , blå og en svært røykfylt sort finish.

Kjennetegn

Chromium er et meget skinnende , hardt , sølvaktig metall . Det kan være polert . En kvalitet krom er nesten like reflektive som et speil . Det er meget sprø , men ikke formbare og kan ikke manipuleres i forskjellige former. Nikkel er et sølvaktig , hvitt metall som er skinnende i sin rene form . Det kan formes til forskjellige faste former. Nikkel er vanligvis brukt i fremstillingen av legeringer, så det er sjelden sett i sin rene form , unntatt i rene dekorative gjenstander .

Alle våre produkter kan leveres enten i «dekorativ krom» eller «børstet krom». Den siste utførelsen har en «sateng» type finish.

 

Publisert Legg igjen en kommentar

Hva brukes skipsklokken til om bord?

 • Skipsklokken har flere funksjoner om bord:
 • VED ANKRING:
  Når ankeret hives opp, slår man slag  etter hvor mange ”sjakler” som er igjen i vannet: 6 sjakler = seks separate slag på klokka,  5= fem separate slag  osv. Når ankeret er over vannflaten slås hurtig ringing i ca. 5 sekunder
 • Hva sier SOLAS?
 • I TÅKE:
 • g. Et fartøy som ligger til ankers, skal minst hvert minutt ringe hurtig med klokken i om lag 5 sekunder. Fartøy på 100 meters lengde eller mer skal ringe med klokken i den forreste del av fartøyet, og like etter ringingen med klokken, skal det i den akterste del av fartøyet gis lyd med gongongen i om lag  5 sekunder. Et fartøy som ligger til ankers, kan dessuten gi tre støt etter hverandre, nemlig et kort, et langt og et kort, for å varsle et fartøy som nærmer seg, om sin posisjon og om muligheten for sammenstøt.
 • h. Et fartøy som står på grunn, skal ringe med klokken og, hvis det har plikt til det, gi lyd med gongongen som foreskrevet i punkt (g) i denne regel, og skal dessuten slå tre atskilte og tydelige slag på klokken like før og like etter den hurtige ringing med klokken. Et fartøy som står på grunn, kan dessuten gi et passende fløytesignal.
 • i. Et fartøy på 12 meters lengde eller mer, men under 20 meters lengde, skal ikke være pålagt å ringe med klokken slik punkt (g) og (h) i denne regel foreskriver. Hvis fartøyet ikke ringer med klokken, skal det imidlertid gi et annet virkningsfullt lydsignal minst hvert annet minutt.
 • j. Et fartøy på mindre enn 12 meters lengde er ikke pliktig til å gi de signalene som er nevnt ovenfor, men dersom det ikke gir dem, skal det minst hvert annet minutt gi et annet kraftig lydsignal.
Publisert Legg igjen en kommentar

Angrerettskjema

 Angrerettsskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Utfylt skjema sendes til:
Marine Associates AS – Sædalsveien 113, 5099 Bergen
Tlf 45852055 – www.skipperen-no – Epost post@skipperen.no

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)
Ο –  varer:(spesifiser på linjenenedenfor)
Ο –  tjenester (spesifiser på linjene nedenfor)

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Sett kryss og dato:
Ο -Avtalen ble inngått den:______________ (dato) (ved kjøp av   Tjenester)
Ο – Varen ble mottatt den:_______________ (dato) (ved kjøp av varer)

Forbrukerens/forbrukernes navn: ______________________________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:
_____________________________________________________________________

Dato: _____________

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)
________________________________________________________________________
Q-0319B 06.2014

Publisert Legg igjen en kommentar

Leveringsbetingelser

Alle bestillinger blir sendt innen neste virkedag fra Bergen.  Vi sender desverre ikke lenger varer i postoppkrav, da noen useriøse kunder bestiller varer og henter ikke forsendigen innen tidsfrister satt av posten. Da blir vi belastet oppkravsporto både til og fra.

Vi sender utelukkende med Posten / Bring services portotakster kan finnes på www.posten.no

Alle skipsklokker blir sendt med Norgespakke opp til 10 kilo, untatt 14 toms klokker som veier over 10 kilo inkl. emballasjen og blir sendt med Norgespakke opp til 25 kilo

Hvis du velger Apost porto husk:

Apost pakker har hverken sporing eller forsikring. Vi kontrollerer at varen er i feilfri, uskadet tilstand og forsvarlig pakket når den innleveres til posten. Vi sender da også en skann av pakken med påklistret frimerker Velger du Apost foregår forsendelsen for din risiko og ansvar. Skulle du motta en vare med transportskade, kontakt og klag til posten.

Norgespakker 2018:

Porto: kr 175,- opptil 10 kilo

Porto: kr 295,- opptil 25 kilo

Porto: kr 410,- opptil 35 kilo

med Norgespakke som er forsikret for opptil kr. 10.000,- og kan spores på posten.no

Postoppkrav:

Vi har desverre måtte slutte å tilby postoppkrav forsendelser. Noen useriøse kunder bestiller varer og henter ikke forsendelsen innen tidsfristen og vi blir belastet med porto både til og fra.

Hente varer selv:

Vi har kun en nettbutikk: «www.skipperen.no», med lager i Bergen hvor vårt bud kommer innom en gang om dagen for å sende ut bestillinger med posten. Det er derfor dessverre ikke mulig å komme til oss og hente/ kjøpe eller fysisk se vareutvalget i utstilling. Alle privatkunder har imidlertid 14 dagers full returrett etter kjøpsloven..